Zdroj: AISLP Výběr léku

FEMARA por. tbl. flm.

Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba karcinomu prsu u žen v postmenopauze.
Výčet balení

0016469POR TBL FLM 30X2.5MGRp.550.39
0185398POR TBL FLM 10X2.5MGRp.
0185399POR TBL FLM 14X2.5MGRp.
0185400POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0185401POR TBL FLM 30X2.5MGRp.
0185405POR TBL FLM 100X2.5MGRp.