Zdroj: AISLP Výběr léku

ANAFRANIL 25 por. tbl. obd.

Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Antidepresivum.

Deprese různé etiologie a symptomatologie. Obsedantně-kompulzivní porucha. Fobie a záchvaty paniky. Kataplexie doprovázející narkolepsii. Chronické bolestivé stavy.

0016029POR TBL OBD 30X25MGRp.24.68
0016030POR TBL OBD 150X25MGRp.

ANAFRANIL SR 75 por. tbl. ret.

Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Antidepresivum.

Deprese různé etiologie a symptomatologie. Obsedantně-kompulzivní porucha. Fobie a záchvaty paniky. Kataplexie doprovázející narkolepsii. Chronické bolestivé stavy.

0016028POR TBL RET 20X75MGRp.49.37