Zdroj: AISLP Výběr léku

BRAUNOL drm. sol.

B. Braun Melsungen AG, Melsungen, SRN.

Antiseptikum, dezinficiens.

Pro jednorázovou aplikaci: dezinfekce nepoškozené pokožky a antisepse sliznic, např. před operací, biopsiemi, injekcemi, punkcemi, odběry krve a katetrizacemi. Pro opakované časově omezené aplikace: antiseptické ošetření ran, popálenin a infekčních zánětů kůže. Dezinfekce z důvodu hygieny a dezinfekce rukou lékaře před operací.
Výčet balení

0015877DRM SOL 1X1000MLVP
0015878DRM SOL 1X100MLVP vyhrazené
0015879DRM SOL 1X250MLVP
0015880DRM SOL 1X500MLVP
0015881DRM SOL 20X100MLVP
0015882DRM SOL 20X250MLVP
0015883DRM SOL 20X500MLVP
0015884DRM SOL 10X1000MLVP
0015885DRM SOL 1X30MLVP vyhrazené
0015886DRM SOL 20X30MLVP
0198313DRM SOL 1X200MLVP vyhrazené
0198314DRM SOL 20X200MLVP