Zdroj: AISLP Výběr léku

VITAMIN E EVIT 600 por. cps. mol.

Rodisma-Med Pharma GmbH, Köln, SRN.

Vitaminový přípravek.

K profylaxi a terapii stavů nedostatku vitaminu E, jako součást antioxidační terapie, jako podpůrná léčba a prevence kardiovaskulárních onemocnění, podpůrná léčba při onemocněních kloubního a vazivového aparátu a při dermatologických onemocněních.
Výčet balení

0202094POR CPS MOL 20X600IU IIVP
0202095POR CPS MOL 50X600IU IIVP
0202096POR CPS MOL 100X600IU IIVP

VITAMIN E 100 - ZENTIVA por. cps. mol.
VITAMIN E 200 - ZENTIVA por. cps. mol.
VITAMIN E 400 - ZENTIVA por. cps. mol.

Zentiva a.s., Bratislava, SR.

Vitamin.

Prevence při poruchách plodnosti, vegetativních poruchách v klimakteriu, při poruchách menstruačního cyklu. Podpůrná léčba degenerativních onemocnění kůže a sliznic dýchacích cest, dermatomyozitidy a myozitidy degenerativního typu, tardivní dyskineze, podpůrná léčba degenerativních onemocnění nervového systému, kloubního a šlachového aparátu, poruchy výživy a poruchy resorpce tuků a v tucích rozpustných vitaminů, perinatální poruchy (retinopatie nedonošených, nitrokomorové krvácení). Pomocná léčba při revmatických onemocněních a u některých endokrinních onemocnění. Prevence arteriosklerózy.
Výčet balení

0010430POR CPS MOL 30X100MGVP
0010431POR CPS MOL 30X200MGVP
0010432POR CPS MOL 30X400MGVP
0010433POR CPS MOL 20X400MGVP