Zdroj: AISLP Výběr léku

ANAPEN JUNIOR 150 mikrogramů/0.3 ml inj. sol.
ANAPEN 300 mikrogramů/0.3 ml inj. sol.
injekční roztok - předplněná injekční stříkačka

Lincoln Medical Ltd., Wilton, Salisbury, Wiltshire, Velká Británie.

Neselektivní sympatomimetikum.

Neodkladná léčba akutních alergických reakcí (anafylaxe) vyvolaných potravinami, léky, kousnutím či bodnutím hmyzem nebo jinými alergeny a idiopatické anafylaxe či anafylaxe vyvolané fyzickou zátěží.
Výčet balení

0015799INJ SOL 1X0.3ML/DÁVRp.1 065.22
0015800INJ SOL 1X0.3ML/DÁVRp.1 065.22
0215602INJ SOL 2X0.3ML/DÁVRp.
0215603INJ SOL 2X0.3ML/DÁVRp.