Zdroj: AISLP Výběr léku

METVIX drm. crm.

Galderma International, La Defense Cedex, Francie.

Cytostatikum, látka pro fotodynamickou terapii.

Léčba tenkých nebo nehyperkeratotických a nepigmentovaných aktinických keratóz na obličeji a na kůži hlavy, pokud jsou ostatní způsoby léčby považovány za méně vhodné. Léčba superficiálního a/nebo nodulárního bazaliomu, avšak pouze tehdy, pokud jej není vhodné léčit jinými dostupnými způsoby léčby. Léčba skvamózního karcinomu in situ (Bowenova choroba) v případech, kdy se chirurgická excize považuje za méně vhodnou.

0015770DRM CRM 1X2GMRp.5 712.84