Zdroj: AISLP Výběr léku

LANSOPROL 30 GENERICON por. cps. etd.

Genericon s.r.o., Praha, ČR.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Duodenální a žaludeční vředy, léčba a profylaxe refluxní ezofagitidy, symptomatická refluxní choroba jícnu, eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s příslušnou antibakteriální léčbou, léčba NSAID indukovaného benigního žaludečního a duodenálního vředu, profylaxe žaludečních a duodenálních vředů u rizikových pacientů vyžadujících kontinuální léčbu NSAID, Zollinger-Ellisonův syndrom.
Výčet balení

0185427POR CPS ETD 7X30MGRp.
0185428POR CPS ETD 14X30MGRp.
0185429POR CPS ETD 28X30MGRp.57.64