Zdroj: AISLP Výběr léku

SIMEPAR por. cps. dur.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Hepatoprotektivum.

Pomocná léčba u chronické perzistující a aktivní hepatitidy, jaterní cirhózy, toxicko-metabolických lézí jater (steatóza jaterní, lékové poškození, otrava hepatotoxickými látkami, poškození alkoholem apod).

0207074POR CPS DUR 40Rp.32.32