Zdroj: AISLP Výběr léku

SULPERAZON 2 g I.M./I.V. inj.+inf. plv. sol.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Cefalosporinové antibiotikum III. generace s inhibitorem beta-laktamázy.

Léčba následujících infekcí, pokud jsou vyvolány citlivými mikroorganismy: infekce horních a dolních cest dýchacích, močové infekce, nitrobřišní infekce včetně peritonitidy, cholecystitidy, cholangitidy, sepse, meningitida, infekce kostí, kloubů, kůže a měkkých tkání, gynekologické a urogenitální infekce.

0015273INJ PLV SOL 1X(1GM+1GM)Rp.176.41