Zdroj: AISLP Výběr léku

EPREX 200 IU/0.1 ml inj. sol.
EPREX 400 IU/0.1 ml inj. sol.
EPREX 1000 IU/0.1 ml inj. sol.

Janssen-Cilag s.r.o., Praha, ČR.

Antianemikum.

Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých a pediatrických pacientů. Léčba anémie a omezení potřeby transfuze u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii solidních tumorů, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu. Ke zvýšení výtěžku autologní krve u dospělých pacientů v programu předoperačního autologního odběru. Ke snížení počtu alogenních krevních transfuzí u dospělých pacientů bez deficitu železa u plánovaných velkých operací.
Výčet balení

0014968INJ SOL 6X0.5ML/1KURp.1 036.53
0014969INJ SOL 6X0.5ML/2KURp.2 073.06
0014970INJ SOL 6X0.4ML STRp.4 146.12
0014971INJ SOL 6X1ML STRp.10 365.30
0014973INJ SOL 6X0.3ML STRp.3 109.59
0014974INJ SOL 6X0.5ML STRp.
0014975INJ SOL 6X0.6ML STRp.6 219.18
0014977INJ SOL 6X0.8ML STRp.

EPREX 40000 IU/ml inj. sol.

Janssen-Cilag s.r.o., Praha, ČR.

Antianemikum.

Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých a pediatrických pacientů. Léčba anémie a omezení potřeby transfuze u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii solidních tumorů, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu. Ke zvýšení výtěžku autologní krve u dospělých pacientů v programu předoperačního autologního odběru. Ke snížení počtu alogenních krevních transfuzí u dospělých pacientů bez deficitu železa u plánovaných velkých operací.
Výčet balení

0014979INJ SOL 1X1ML/40KURp.
0014980INJ SOL 4X1ML/40KURp.
0014981INJ SOL 6X1ML/40KURp.
0014982INJ SOL 1X1ML/40KURp.6 910.20
0014983INJ SOL 4X1ML/40KURp.
0014984INJ SOL 6X1ML/40KURp.
0125291INJ SOL 1X0.5ML/20KURp.
0125292INJ SOL 4X0.5ML/20KURp.
0125293INJ SOL 6X0.5ML/20KURp.
0125294INJ SOL 6X0.75ML/30KURp.
0125295INJ SOL 4X0.75ML/30KURp.
0125296INJ SOL 1X0.75ML/30KURp.