Zdroj: AISLP Výběr léku

INHIBACE PLUS por. tbl. flm.

Roche s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.

Léčba hypertenze u dospělých pacientů, u kterých není krevní tlak dostatečně upraven samotným cilazaprilem.

0014933POR TBL FLM 28Rp.151.30
0014934POR TBL FLM 98Rp.529.57