Zdroj: AISLP Výběr léku

NEUPOGEN 0.3 mg/ml inj. sol. + inf. cnc. sol

Amgen Europe B.V., Breda, Nizozemí.

Cytokin, hemopoetický růstový faktor.

K úpravě neutropenie a snížení rizika výskytu febrilní neutropenie po agresivní chemoterapii nebo po transplantaci kostní dřeně; vrozená, cyklická nebo idiopatická neutropenie dětí a dospělých; k mobilizaci periferních progenitorových buněk před jejich odběrem; k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou HIV infekce.
Výčet balení

0014902INJ SOL 5X1MLRp.9 459.63
0014903INJ SOL 5X1.6MLRp.
0078909INJ SOL 1X1MLRp.
0078910INJ SOL 1X1.6MLRp.

NEUPOGEN 30 MU/0.5 ml inj. sol. + inf. cnc. sol
NEUPOGEN 48 MU/0.5 ml inj. sol. + inf. cnc. sol.
injekční roztok/koncentrát pro infuzní roztok v předplněné stříkačce

Amgen Europe B.V., Breda, Nizozemí.

Cytokin, hemopoetický růstový faktor.

K úpravě neutropenie a snížení rizika výskytu febrilní neutropenie po agresivní chemoterapii nebo po transplantaci kostní dřeně; vrozená, cyklická nebo idiopatická neutropenie dětí a dospělých; k mobilizaci periferních progenitorových buněk před jejich odběrem; k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou HIV infekce.
Výčet balení

0078905INJ SOL 1X0.5MLRp.
0078906INJ SOL 5X0.5MLRp.15 135.41
0078913INJ SOL 1X0.5MLRp.
0078914INJ SOL 5X0.5MLRp.9 459.63