Zdroj: AISLP Výběr léku

TARKA 180/2 mg por. tbl. ret.
TARKA 240/4 mg por. tbl. ret.
tablety s řízeným uvolňováním

BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a blokátor kalciových kanálů.

Esenciální hypertenze.
Výčet balení

0185635POR TBL RET 14Rp.
0185636POR TBL RET 28Rp.
0185637POR TBL RET 56Rp.
0185638POR TBL RET 98Rp.
0185639POR TBL RET 98Rp.
0185640POR TBL RET 56Rp.
0185641POR TBL RET 28Rp.
0185642POR TBL RET 14Rp.