Zdroj: AISLP Výběr léku

TIENAM 500 mg/500 mg I.V. inf. plv. sol.

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Beta-laktamové antibiotikum ze skupiny karbapenemů (IMI).

Léčba infekcí u dospělých a dětí od 1 roku: komplikované intraabdominální infekce, těžká pneumonie včetně nozokomiální pneumonie a pneumonie související s umělou plicní ventilací, infekce vzniklé při a po porodu, komplikované infekce močových cest, kůže a měkkých tkání, febrilní neutropenie.
Výčet balení

0014583INF PLV SOL 1X5LAH/115MLRp.
0128818INF PLV SOL 1X25LAH/20MLRp.
0142077INF PLV SOL 1X10LAH/20MLRp.2 160.29