Zdroj: AISLP Výběr léku

IMURAN 25 mg por. tbl. flm.
IMURAN 50 mg por. tbl. flm.

Aspen Pharma Trading Ltd., Dublin, Itálie.

Imunosupresivum.

Transplantace: k podpoře přežívání transplantátů a ke snížení spotřeby kortikosteroidů. Těžké formy revmatoidní artritidy, systémový lupus erythematodes, dermatomyozitida a polymyozitida, autoimunní chronická aktivní hepatitida, pemphigus vulgaris, polyarteriitis nodosa, autoimunní hemolytická anémie, chronická refrakterní idiopatická trombocytopenická purpura.
Výčet balení

0199645POR TBL FLM 100X25MGRp.225.40
0199646POR TBL FLM 100X50MGRp.450.81
0199647POR TBL FLM 100X50MGRp.450.81