Zdroj: AISLP Výběr léku

ABELCET inf. cnc. dis.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Polyenové antimykotikum se systémovým účinkem (AMF).

Léčba závažných invazivních kandióz. Závažné systémové mykózy u pacientů, kteří nereagovali na konvenční léčbu amfotericinem B nebo na jiné systémové antimykotikum a u pacientů, kteří mají renální komplikace nebo jiné kontraindikace pro konvenční použití amfotericinu B nebo u pacientů, u kterých amfotericin B vyvolal nefrotoxicitu. Léčba druhé volby invazivní aspergilózy, kryptokokové meningitidy a diseminované kryptokokózy u HIV pacientů, fusariózy, kokcidioidomykózy, zygomykózy a blastomykózy.
Výčet balení

0198416INF CNC DIS 10X10ML/50MGRp.
0198417INF CNC DIS 10X20ML/100MGRp.26 430.58