Zdroj: AISLP Výběr léku

BICAVERA 1.5% GLUCOSE, 1.75 mmmol/l CALCIUM dlp. prn. sol.
BICAVERA 2.3% GLUCOSE, 1.75 mmol/l CALCIUM dlp. prn. sol.
BICAVERA 4.25% GLUCOSE, 1.75 mmol/l CALCIUM dlp. prn. sol.

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Bad Homburg, SRN.

Roztok pro peritoneální dialýzu.

Pro použití u pacientů s dekompenzovaným chronickým renálním selháním různé patogeneze, které může být léčeno peritoneální dialýzou.
Výčet balení

0203602DLP PRN SOL 4X3000MLRp.
0203603DLP PRN SOL 4X2500MLRp.
0203604DLP PRN SOL 4X2000MLRp.
0203605DLP PRN SOL 4X1500MLRp.
0203606DLP PRN SOL 4X1500MLRp.
0203607DLP PRN SOL 4X2000MLRp.
0203608DLP PRN SOL 4X2500MLRp.
0203609DLP PRN SOL 4X3000MLRp.
0203610DLP PRN SOL 4X1500MLRp.
0203611DLP PRN SOL 4X2000MLRp.
0203612DLP PRN SOL 4X2500MLRp.
0203613DLP PRN SOL 4X3000MLRp.