Zdroj: AISLP Výběr léku

ALEXAN 50 mg/ml inf. cnc. sol.

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG, Unterach, Rakousko.

Cytostatikum.

Základní lék k indukční i udržovací terapii akutní myeloblastické leukemie; další indikace jsou blastická transformace chronické myeloidní leukemie, akutní lymfoblastická leukemie, nehodgkinské lymfomy, myelodysplastický syndrom.
Výčet balení

0013872INF CNC SOL 1X10ML/500MGRp.
0013873INF CNC SOL 1X20ML/1000MGRp.454.91
0100328INF CNC SOL 1X40ML/2000MGRp.909.84