Zdroj: AISLP Výběr léku

TEBOKAN 40 mg por. tbl. flm.

Dr. Willmar Schwabe GmbH und Co., Karlsruhe, SRN.

Fytofarmakum, léčivo proti demenci, vazodilatans.

Syndrom demence: primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, smíšené formy demence. Periferní obliterující arteriopatie ve stadiu II dle Fontaineho škály. Závrať a tinitus cévního nebo involučního charakteru.
Výčet balení

0013490POR TBL FLM 50+50X40MGVP
0013491POR TBL FLM 100X40MGVP
0013492POR TBL FLM 150X40MGVP
0013493POR TBL FLM 200X40MGVP
0075123POR TBL FLM 20X40MGVP
0075124POR TBL FLM 50X40MGVP

TEBOKAN 120 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Dr. Willmar Schwabe GmbH und Co., Karlsruhe, SRN.

Fytofarmakum, léčivo proti demenci, vazodilatans.

Syndrom demence: primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, smíšené formy demence. Okluzivní choroba periferních tepen ve stadiu II dle Fontaineho škály. Vertigo a tinitus cévního nebo involučního charakteru.
Výčet balení

0130501POR TBL FLM 20X120MGVP
0130502POR TBL FLM 30X120MGVP
0130503POR TBL FLM 50X120MGVP
0130504POR TBL FLM 60X120MGVP
0130505POR TBL FLM 90X120MGVP
0130506POR TBL FLM 100X120MGVP
0130507POR TBL FLM 120X120MGVP
0130508POR TBL FLM 150X120MGVP