Zdroj: AISLP Výběr léku

LIPOHEXAL 250 RETARD por. cps. rdr.

Hexal AG, Holzkirchen, SRN.

Hypolipidemikum.

Léčba závažné hypertriglyceridemie s nebo bez nízké hladiny HDL cholesterolu. Smíšená hyperlipidemie, kdy je léčba statiny kontraindikována nebo není tolerována. Doplněk k léčbě statinem u smíšené hyperlipidemie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, u nichž triglyceridy ani HDL cholesterol nejsou dostatečně kontrolovány.
Výčet balení

0013337POR CPS RDR 60X250MGRp.
0013338POR CPS RDR 90X250MGRp.
0058769POR CPS RDR 30X250MGRp.173.55
0058770POR CPS RDR 100X250MGRp.