Zdroj: AISLP Výběr léku

SENTI-SCINT rad. kit

Medi-Radiopharma Ltd., Érd, Maďarsko.

Radionuklidové diagnostikum.

Zobrazení a identifikace sentinelových lymfatických uzlin u karcinomu prsu a melanomu.
Výčet balení

0013312RAD KIT 1LAHRp.
0013313RAD KIT 3LAHRp.
0013314RAD KIT 6LAHRp.
0013315RAD KIT 12LAHRp.