Zdroj: AISLP Výběr léku

OMACOR por. cps. mol.

Pronova BioPharma Norge A/S, Lysaker, Norsko.

Hypolipidemikum.

Podpůrná terapie v sekundární prevenci u pacientů po infarktu myokardu spolu se standardní léčbou. Jako doplněk k dietě při endogenní hypertriglyceridemii, pokud samotná dieta není dostatečná; u typu IV v monoterapii a u typu IIb/III v kombinaci se statiny, není-li kontrola triglyceridů dostatečná.
Výčet balení

0013199POR CPS MOL 28X1GMRp.
0013200POR CPS MOL 100X1GMRp.
0013201POR CPS MOL 280X1GMRp.
0104953POR CPS MOL 20X1GMRp.
0104954POR CPS MOL 60X1GMRp.