Zdroj: AISLP Výběr léku

PULMICORT 0.5 mg/ml inh. sus.

AstraZeneca UK Ltd., London, Velká Británie.

Inhalační kortikosteroid.

Asthma bronchiale u pacientů, kteří vyžadují léčbu kortikoidy a kde nejsou vhodné jiné inhalační lékové formy. Velmi závažný pseudokrup (laryngitis subglottica), kdy je indikována hospitalizace.

0013033INH SUS 20X2ML/1MGRp.557.23

PULMICORT TURBUHALER 200 mikrogramů inh. plv.
PULMICORT TURBUHALER 400 mikrogramů inh. plv.

AstraZeneca UK Ltd., London, Velká Británie.

Inhalační kortikosteroid.

Bronchiální astma u pacientů, kteří vyžadují udržovací léčbu glukokortikoidy. Přípravek je určen pro léčbu pacientů od 5 let.
Výčet balení

0047290INH PLV 100X200RGRp.
0047291INH PLV 100X400RGRp.
0069242INH PLV 200X200RGRp.748.36
0069243INH PLV 200X400RGRp.1 000.40