Zdroj: AISLP Výběr léku

ENTOCORT 3 mg por. cps. rdr.

AstraZeneca UK Ltd., London, Velká Británie.

Hormon, kortikosteroid.

Léčba Crohnovy choroby postihující ileum a/nebo colon ascendens.

0012701POR CPS RDR 50X3MGRp.1 247.37
0012702POR CPS RDR 100X3MGRp.2 494.73

ENTOCORT KLYZMA 2 mg rct. tbl. sus.

AstraZeneca UK Ltd., London, Velká Británie.

Hormon, kortikosteroid.

Ulcerózní kolitida v oblasti konečníku, colon sigmoideum a colon descendens, event. Crohnova choroba v této lokalizaci.

0083424RCT TBL SUS 7X2MG+SOLRp.1 116.03