Zdroj: AISLP Výběr léku

HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER inj. sol.

Gedeon Richter Plc., Budapest, Maďarsko.

Antipsychotikum.

Dlouhodobá udržovací léčba schizofrenie a jiných psychóz (zvláště paranoidní) a dalších mentálních nebo behaviorálních poruch, kde je udržovací léčba jasně indikována. Přípravek je určen pro dospělé.

0012061INJ SOL 5X1ML/50MGRp.176.55

HALOPERIDOL-RICHTER por. gtt. sol.

Gedeon Richter Plc., Budapest, Maďarsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie a prevence jejího relapsu; jiné psychózy, zvláště paranoidní; mánie a hypománie; mentální a behaviorální poruchy jako je agresivita, hyperaktivita; sebepoškozování u mentálně retardovaných pacientů a u pacientů s organickým poškozením mozku; doplněk ke krátkodobé léčbě středně těžké až těžké psychomotorické agitovanosti, excitace, násilného nebo nebezpečného impulzivního chování; Gilles de la Touretteův syndrom a těžké tiky; nezvladatelný singultus; neklid a agitovanost starších osob. U dětí: poruchy chování, Gilles de la Touretteův syndrom, schizofrenie.

0002539POR GTT SOL 1X10ML/20MGRp.9.28

HALOPERIDOL-RICHTER inj. sol.

Gedeon Richter Plc., Budapest, Maďarsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie a prevence jejího relapsu; jiné psychózy, zvláště paranoidní; mánie a hypománie; mentální a behaviorální poruchy jako je agresivita, hyperaktivita; sebepoškozování u mentálně retardovaných pacientů a u pacientů s organickým poškozením mozku; doplněk ke krátkodobé léčbě středně těžké až těžké psychomotorické agitovanosti, excitace, násilného nebo nebezpečného impulzivního chování; nauzea a zvracení.

0002538INJ SOL 5X1ML/5MGRp.55.10

HALOPERIDOL-RICHTER 1.5 mg por. tbl. nob.

Gedeon Richter Plc., Budapest, Maďarsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie a prevence jejího relapsu; jiné psychózy, zvláště paranoidní; mánie a hypománie; mentální a behaviorální poruchy jako je agresivita, hyperaktivita; sebepoškozování u mentálně retardovaných pacientů a u pacientů s organickým poškozením mozku; doplněk ke krátkodobé léčbě středně těžké až těžké psychomotorické agitovanosti, excitace, násilného nebo nebezpečného impulzivního chování; Gilles de la Touretteův syndrom a těžké tiky; nezvladatelný singultus; neklid a agitovanost starších osob. U dětí: poruchy chování, Gilles de la Touretteův syndrom, schizofrenie.

0002537POR TBL NOB 50X1.5MGRp.48.74