Zdroj: AISLP Výběr léku

ALUTARD SQ inj. sus.

ALK-Abelló A/S, Horsholm, Dánsko.

Imunopreparát, přípravek pro alergenovou imunoterapii.

Alergenová imunoterapie (AIT) alergických onemocnění I. typu.
Výčet balení

0010281INJ SUS 2X5ML HMYZRp.5 017.54
0010283INJ SUS 4X5ML HMYZRp.2 941.59
0042046INJ SUS 2X5MLRp.3 730.43
0042047INJ SUS 4X5MLRp.2 072.26