Zdroj: AISLP Výběr léku

NORCURON 4 mg inj. plv. sol.

N.V. Organon, Oss, Nizozemí.

Periferní svalové relaxans.

Svalová relaxace v průběhu celkové anestezie při operačních výkonech, v rychlé zdravotnické pomoci, při umělé plicní ventilaci v resuscitační péči. Neovlivňuje hemodynamiku, neuvolňuje histamin.

0191083INJ PLV SOL 10X4MGRp.