Zdroj: AISLP Výběr léku

GYNODIAN DEPOT inj. sol.

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Gynekologikum.

Hormonální substituční léčba symptomů z nedostatku estrogenů u postmenopauzálních žen a u žen po ovariektomii. Preventivní léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích fraktur, které netolerují, nebo mají kontraindikovánu jinou preventivní léčbu osteoporózy.

0009125INJ SOL 1X1ML+STŘRp.196.18