Zdroj: AISLP Výběr léku

EZETROL 10 mg por. tbl. nob.
tablety

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Hypolipidemikum.

Primární hypercholesterolemie spolu se statinem jako přídatná léčba k dietě u pacientů s nedostatečnou odpovědí na samotný statin; v monoterapii spolu s dietou u pacientů s intolerancí nebo kontraindikací statinů. Homozygotní familiární hypercholesterolemie spolu s dietou a statinem; homozygotní familiární sitosterolemie jako přídatná terapie k dietě.
Výčet balení

0007505POR TBL NOB 10X10MG ARp.
0007513POR TBL NOB 100X10MG ARp.
0007515POR TBL NOB 14X10MG ARp.
0007517POR TBL NOB 20X10MG ARp.
0008645POR TBL NOB 28X10MG ARp.
0008673POR TBL NOB 30X10MG ARp.
0008674POR TBL NOB 300X10MG ARp.
0008675POR TBL NOB 50X10MG ARp.
0008676POR TBL NOB 7X10MG ARp.
0008677POR TBL NOB 98X10MG ARp.
0008824POR TBL NOB 50X10MG CRp.
0008941POR TBL NOB 100X10MG CRp.
0008942POR TBL NOB 300X10MG CRp.
0008949POR TBL NOB 100X10MG DRp.
0024281POR TBL NOB 90X10MG BRp.
0047990POR TBL NOB 7X10MG BRp.
0047991POR TBL NOB 10X10MG BRp.
0047992POR TBL NOB 14X10MG BRp.
0047993POR TBL NOB 20X10MG BRp.
0047994POR TBL NOB 28X10MG BRp.994.47
0047995POR TBL NOB 30X10MG BRp.1 065.51
0047996POR TBL NOB 50X10MG BRp.
0047997POR TBL NOB 98X10MG BRp.3 480.65
0047998POR TBL NOB 100X10MG BRp.
0047999POR TBL NOB 300X10MG BRp.
0125105POR TBL NOB 84X10MG BRp.