Zdroj: AISLP Výběr léku

OCPLEX inf. pso. lqf.

Octapharma (IP) Ltd., Manchester, Velká Británie.

Kombinace koagulačních faktorů.

Léčba krvácení a perioperativní profylaxe krvácení u získaného nedostatku koagulačních faktorů protrombinového komplexu (např. při léčbě nebo předávkování antagonisty vitaminu K), pokud je požadována rychlá korekce deficitu. Léčba krvácení a perioperativní profylaxe krvácení u kongenitálního nedostatku koagulačních faktorů II a X, pokud není dostupný specifický přípravek purifikovaného koagulačního faktoru.

0006480INF PSO LQF 1+1X20MLRp.4 988.13