Zdroj: AISLP Výběr léku

TRITACE 10 mg por. tbl. nob.

Sanofi-aventis s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor.

Léčba hypertenze, městnavého srdečního selhání, glomerulární nefropatie. Snížení mortality u pacientů po infarktu myokardu s projevy srdeční nedostatečnosti. Prevence infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a kardiovaskulární smrti u rizikových pacientů.
Výčet balení

0005782POR TBL NOB 28X10MGRp.
0015863POR TBL NOB 20X10MGRp.
0015864POR TBL NOB 30X10MGRp.96.53
0015865POR TBL NOB 50X10MGRp.
0015866POR TBL NOB 100X10MGRp.321.79
0119991POR TBL NOB 90X10MGRp.
0191035POR TBL NOB 7X10MGRp.
0191036POR TBL NOB 10X10MGRp.
0191037POR TBL NOB 14X10MGRp.
0191038POR TBL NOB 15X10MGRp.
0191039POR TBL NOB 18X10MGRp.
0191040POR TBL NOB 45X10MGRp.
0191041POR TBL NOB 56X10MGRp.
0191042POR TBL NOB 98X10MGRp.
0191043POR TBL NOB 99X10MGRp.
0191044POR TBL NOB 28X10MGRp.
0191045POR TBL NOB 56X10MGRp.
0191046POR TBL NOB 300X10MGRp.
0191047POR TBL NOB 500X10MGRp.
0191048POR TBL NOB 500X10MGRp.
0207043POR TBL NOB 320X10MGRp.

TRITACE 5 mg por. tbl. nob.

Sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, SR. Souběžný dovozce: Galmed a.s., Ostrava-Radvanice, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor.

Léčba hypertenze, městnavého srdečního selhání, glomerulární nefropatie. Snížení mortality u pacientů po infarktu myokardu s projevy srdeční nedostatečnosti. Prevence infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a kardiovaskulární smrti u rizikových pacientů.

0132669POR TBL NOB 30X5MGRp.

TRITACE 1.25 mg por. tbl. nob.
TRITACE 2.5 mg por. tbl. nob.
TRITACE 5 mg por. tbl. nob.

Sanofi-aventis s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor.

Léčba hypertenze, městnavého srdečního selhání, glomerulární nefropatie. Snížení mortality u pacientů po infarktu myokardu s projevy srdeční nedostatečnosti. Prevence infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a kardiovaskulární smrti u rizikových pacientů.
Výčet balení

0056972POR TBL NOB 20X1.25MGRp.10.41
0056973POR TBL NOB 30X1.25MGRp.15.61
0056974POR TBL NOB 50X1.25MGRp.26.03
0056975POR TBL NOB 100X1.25MGRp.
0056976POR TBL NOB 20X2.5MGRp.16.09
0056977POR TBL NOB 30X2.5MGRp.24.14
0056978POR TBL NOB 50X2.5MGRp.40.22
0056979POR TBL NOB 100X2.5MGRp.
0056980POR TBL NOB 20X5MGRp.
0056981POR TBL NOB 30X5MGRp.48.27
0056982POR TBL NOB 50X5MGRp.80.45
0056983POR TBL NOB 100X5MGRp.160.89
0191001POR TBL NOB 14X1.25MGRp.
0191002POR TBL NOB 15X1.25MGRp.
0191003POR TBL NOB 28X1.25MGRp.
0191004POR TBL NOB 90X1.25MGRp.
0191005POR TBL NOB 98X1.25MGRp.
0191006POR TBL NOB 500X1.25MGRp.
0191007POR TBL NOB 7X2.5MGRp.
0191008POR TBL NOB 10X2.5MGRp.
0191009POR TBL NOB 14X2.5MGRp.
0191010POR TBL NOB 15X2.5MGRp.
0191011POR TBL NOB 18X2.5MGRp.
0191012POR TBL NOB 28X2.5MGRp.
0191013POR TBL NOB 45X2.5MGRp.
0191014POR TBL NOB 60X2.5MGRp.
0191015POR TBL NOB 90X2.5MGRp.
0191016POR TBL NOB 98X2.5MGRp.
0191017POR TBL NOB 99X2.5MGRp.
0191018POR TBL NOB 300X2.5MGRp.
0191019POR TBL NOB 500X2.5MGRp.
0191020POR TBL NOB 500X2.5MGRp.
0191021POR TBL NOB 10X5MGRp.
0191022POR TBL NOB 14X5MGRp.
0191023POR TBL NOB 15X5MGRp.
0191024POR TBL NOB 18X5MGRp.
0191025POR TBL NOB 21X5MGRp.
0191026POR TBL NOB 28X5MGRp.
0191027POR TBL NOB 45X5MGRp.
0191028POR TBL NOB 56X5MGRp.
0191029POR TBL NOB 90X5MGRp.
0191030POR TBL NOB 98X5MGRp.
0191031POR TBL NOB 99X5MGRp.
0191032POR TBL NOB 300X5MGRp.
0191033POR TBL NOB 500X5MGRp.
0191034POR TBL NOB 500X5MGRp.
0207044POR TBL NOB 320X2.5MGRp.
0207045POR TBL NOB 320X5MGRp.