Zdroj: AISLP Výběr léku

ZYVOXID 2 mg/ml inf. sol.
infuzní roztok

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Antibakteriální léčivo pro systémovou aplikaci, oxazolidinon.

Nozokomiální pneumonie, komunitní pneumonie, komplikované infekce kůže a měkkých tkání vyvolané citlivými mikroorganismy. Léčba smí být zahájena pouze v nemocnici, po konzultaci s příslušným odborníkem, je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních látek.
Výčet balení

0003707INF SOL 10X100ML IRp.
0003708INF SOL 10X300ML IRp.11 293.87
0187290INF SOL 10X100ML IIRp.
0187291INF SOL 10X300ML IIRp.

ZYVOXID 600 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Antibakteriální léčivo pro systémovou aplikaci, oxazolidinon.

Nozokomiální pneumonie, komunitní pneumonie, komplikované infekce kůže a měkkých tkání vyvolané citlivými mikroorganismy. Léčba smí být zahájena pouze v nemocnici, po konzultaci s příslušným odborníkem, je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních látek.
Výčet balení

0003902POR TBL FLM 10X600MGRp.11 293.87
0003904POR TBL FLM 20X600MGRp.
0003906POR TBL FLM 30X600MGRp.
0010715POR TBL FLM 20X600MGRp.