Zdroj: AISLP Výběr léku

PENDEPON COMPOSITUM inj. plv. sus.

BB Pharma a.s., Praha, ČR.

Antibiotikum (PEN).

Prevence streptokokových nákaz osob ohrožených revmatickou horečkou. Sanace bacilonosičů beta-hemolytického streptokoka. Lues.
Výčet balení

0201956INJ PLV SUS 1X1.5MURp.
0201957INJ PLV SUS 10X1.5MURp.221.98