Zdroj: AISLP Výběr léku

FRAGMIN 2500 m.j. (ANTI-XA)/0.2 ml inj. sol. isp.
FRAGMIN 5000 m.j. (ANTI-XA)/0.2 ml inj. sol. isp.
FRAGMIN 7500 m.j. (ANTI-XA)/0.3 ml inj. sol. isp.
FRAGMIN 10000 m.j. (ANTI-XA)/0.4 ml inj. sol. isp.
FRAGMIN 10000 m.j. (ANTI-XA)/1 ml inj. sol.
FRAGMIN 10000 m.j. (ANTI-XA)/4 ml inj. sol.
injekční roztok nebo injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Antikoagulans, nízkomolekulární heparin.

Léčba akutní trombózy hlubokých žil a plicní embolie. Prevence srážení krve v mimotělním systému při hemodialýze a hemofiltraci. Profylaxe tromboembolie. Léčba nestabilní anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu. Léčba hluboké žilní trombózy a/nebo plicní embolie a prodloužená tromboprofylaxe u pacientů s nádorovým onemocněním.
Výčet balení

0001955INJ SOL ISP 10X0.4ML/10KURp.
0047694INJ SOL 10X1ML/10KURp.
0107731INJ SOL 10X4ML/10KURp.
0107732INJ SOL ISP 10X0.2ML/2.5KURp.407.55
0107734INJ SOL ISP 10X0.2ML/5KURp.815.10
0107736INJ SOL ISP 10X0.3ML/7.5KURp.866.01
0122126INJ SOL ISP 5X0.4ML/10KURp.577.33