Zdroj: AISLP Výběr léku

AROMASIN por. tbl. flm.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Adjuvantní léčba časného invazivního karcinomu prsu s pozitivní expresí estrogenového receptoru u žen po menopauze po 2-3 letech úvodní adjuvantní léčby tamoxifenem. Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen po přirozeně vzniklé nebo uměle navozené menopauze s progresí onemocnění po léčbě samotným antiestrogenem.
Výčet balení

0001255POR TBL FLM 15X25MGRp.
0001258POR TBL FLM 30X25MGRp.550.39
0001259POR TBL FLM 90X25MGRp.1 651.18

AROMASIN por. tbl. flm.

Pfizer Europe MA EEIG, Sandwich, Kent, Velká Británie. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Adjuvantní léčba časného invazivního karcinomu prsu s pozitivní expresí estrogenového receptoru u žen po menopauze po 2-3 letech úvodní adjuvantní léčby tamoxifenem. Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen po přirozeně vzniklé nebo uměle navozené menopauze s progresí onemocnění po léčbě samotným antiestrogenem.

0199479POR TBL FLM 30X25MGRp.