Zdroj: AISLP Výběr léku

NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg/1.5 ml inj. sol.
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg/1.5 ml inj. sol.
NORDITROPIN SIMPLEXX 15 mg/1.5 ml inj. sol.
injekční roztok v zásobní vložce

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko.

Lidský růstový hormon.

Děti: poruchy růstu způsobené nedostatkem růstového hormonu (GHD); poruchy růstu u dívek s dysgenezí gonád (Turnerův syndrom); zpomalení růstu u prepubertálních dětí s chronickou renální insuficiencí; poruchy růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk. Dospělí: substituční terapie u dospělých s výrazným deficitem růstového hormonu.
Výčet balení

0001163INJ SOL 1X1.5ML/15MGRp.8 792.28
0001164INJ SOL 3X1.5ML/15MGRp.
0001165INJ SOL 1X1.5ML/10MGRp.5 861.52
0001166INJ SOL 3X1.5ML/10MGRp.
0001167INJ SOL 1X1.5ML/5MGRp.2 930.76
0001168INJ SOL 3X1.5ML/5MGRp.
0014100INJ SOL 5X1.5ML/5MGRp.
0014615INJ SOL 5X1.5ML/10MGRp.
0014616INJ SOL 5X1.5ML/15MGRp.