Zdroj: AISLP Výběr léku

OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 2 IU inj. sol.
OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 5 IU inj. sol.

Ferring-Léčiva a.s., Jesenice u Prahy, ČR.

Uterotonikum, galaktokinetikum.

Indukce porodu; stimulace slabých stahů děložních; řízení děložní práce při lékařském vedení porodu; hypotonie a atonie děložní po porodu; jako galaktokinetikum při retenci mléka. Premenstruační tenze provázená otoky a přírůstkem na váze.

0000543INJ SOL 5X2MLRp.
0000544INJ SOL 5X1MLRp.