21.4.2017

Jedinečná databáze léčiv AISLP nyní dostupná v aplikaci pro mobilní telefony

AISLP je databáze více než 70.000 léčiv, parafarmak, homeopatik a prostředků zdravotnické techniky, vytvořená pro potřeby lékařů, lékárníků a dalších uživatelů. AISLP je jediná databáze léčiv, která obsahuje zkrácené informační články zpracovávané týmem odborníků. Nyní je dostupná také v mobilní verzi, která umožnuje využívat informace neustále a kdekoliv. Lékař v terénu tak má například okamžitý přístup k lékovým interakcím.

Mobilní verze nabízí okamžité a rychlé vyhledávání všech informací přes textové zadání, nebo načtení čárového kódu pomoci fotoaparátu. Výsledky vyhledávání jsou přehledně a barevně odlišeny s intuitivním ovládáním. Na každé úrovni programu je zachována možnost ovládání pro pohyb zpět.

Program je nabízen ve třech variantách rozsahu dat:

 • FREE verze obsahuje příbalové informace obchodovaných léčivých přípravků s pravidelnou aktualizací dat. Nabízí možnost vyhledání pomoci „scanu“ čárového kódu, nebo vyhledávání napříč databázemi. Tato verze je zdarma

 

 • MINI verze navíc nabízí možnost předplatit si zkrácené odborné články léčivých přípravků a parafarmak, při zachování všech výhod rychlého vyhledávání. Poskytuje odborné praktické informace o jednotlivých přípravcích. Předplatné obsahuje pravidelnou aktualizací dat po dobu 12 měsíců.

 

 • FULL verze obsahuje kompletní sortiment a všechny dostupné informace včetně SPC, cen, preskripčních a indikačních omezení, složení, zaměnitelnosti podle ATC apod. Předplatné obsahuje pravidelnou aktualizací dat po dobu 12 měsíců.

Mobilní verze AISLP je určena pro telefony a tablety Android a pro provoz nevyžaduje datové připojení.

Pro podrobnější informace kontaktuje: katerina.charvatova@aislp.cz, tel.: 777 746 490.

Pro stažení  klikněte zde: http://www.aislp.cz/produkty/mobilni-telefon/,

5.4.2017

Nový e-shop a nová data na jaro

Spustili jsme e-shop, ve kterém můžete koupit kredity k přístupu do naší internetové verze. V dohledné době přibude i možnost zakoupit licence pro mobilní telefon

Platit můžete platební kartou, bankovním převodem s přesměrováním do vašeho internetového bankovnictví a nebo klasicky na proforma fakturu. 

Způsob přihlášení do internetové verze byl mírně pozměněn. V pravém horním rohu vyplňte svoje přihlašovací jméno nebo email a heslo. Pak klikněte na počet vašich zbývajících kreditů a můžete ihned vyhledávat v databázi.

S jarní sezónou je tu i nová várka aktuálních dat, platných k 1.4.2017. Databáze obsahuje tisíce změn, které jsme pro vás shromáždili a překontrolovali.

22.1.2017

Budeme otevírat e-shop a změna přihlašování

Již brzy spustíme e-shop, kde budete mít možnost koupit si nejen kredity k přístupu do naší internetové verze, ale i licence k programům na počítač nebo do mobilního telefonu

V této souvislosti je již teď změněn způsob přihlášení do internetové verze. V pravém horním rohu vyplňte svoje přihlašovací jméno nebo email a heslo. Pak klikněte na počet vašich zbývajících kreditů a můžete vyhledávat.

Pokud jste se u nás registrovali nedávno nebo máte zaplacené kredity, je vaše přihlašovací jméno i heslo stále platné. V případě problémů nás neváhejte nás kontaktovat.

4.1.2017

Nová verze v roce 2017

Právě jsme na náš web vystavili novou verzi. Instalace pro vaše osobní počítače vám dorazí během několika dní. Věnujte prosím pozornost změnám SÚKL v metodice REG-29 verze 4, jejichž dopad do našich programů popisujeme níže.

29.12.2016

Metodický pokyn REG-29 verze 4

Dne 19.12.2016 vydal SÚKL Metodický pokyn REG-29 verze 4, platný od 1.1.2017, v souladu se Směrnicí 2001/83/ES a doporučením Evropské agentury pro léčivé přípravky pro uvádění názvů léčivých přípravků.
Pokyn je metodikou posuzování přijatelnosti názvů léčivých přípravků pro účely registračního řízení.

Zásadní změnou k 1.1 2017 je, že vyjádření síly s jednotkami a vyjádření lékové formy nadále nebudou zahrnuty do názvu léčivého přípravku. Tyto údaje budou vždy uváděny až za názvem léčivého přípravku.

Zároveň SÚKL zavádí termín plné označení léčivého přípravku (full product name), který se skládá z názvu + síly + lékové formy. Toto plné označení léčivého přípravku se bude nadále nacházet v bodě 1 souhrnu údajů o přípravku, na obalu a v úvodu příbalové informace. Uvedené změny tak žádným způsobem neomezí ani nezmění dosavadní praxi při předepisování léčivého přípravku.

Dle pravidel platných od 1. 1. 2017 se bude název bez uvedení síly a lékové formy dále uvádět jako „název léčivého přípravku ve smyslu pokynu SÚKL REG-29 verze 4 v souladu se Směrnicí 2001/83/ES.

Podrobně viz http://www.sukl.cz/leciva/reg-29-verze-4

Všechna data vydaná ze SÚKL k 1.1.2017 a později již jsou podle tohoto pokynu upravena.
Verze 2017.1 AISLP na tuto situaci reaguje, tak jak je popsáno dále.


REG-29 verze 4 má dopady do tří oblastí týkajících se všech přehledů léčivých přípravků (menu Výběr):

 1. Název léčivého přípravku

  Položka Název je upravena tak, že již nezahrnuje sílu a lékovou formu (pokud to umožňuje charakter současného registrovaného názvu léčivého přípravku).
  Současný Registrovaný název LP u přípravků již registrovaných přesouvá SÚKL ve svých datových výstupech do jiné položky. Tyto registrované názvy LP mají být postupně v průběhu 3 let upravovány v souladu s novým Metodickým pokynem  REG-29 verze 4 a tato položka tak bude pravděpodobně postupně mizet. Nově definované Plné označení LP bude nadále dostupné v textech SPC,. PIL a na obalech.
  Příklad úpravy Názvu: Abella 3 mg/0,03 mg potahované tablety >> Abella

 2. Doplněk názvu
  Doplněk názvu v podobě známé do 31.12.2016 zaniká a je nahrazen prostým sloučením obsahu položek Síla, Léková forma a Balení. Tyto položky byly prodlouženy na více znaků.
  Příklad: TBL NOB 28X10MG >> 10MG TBL NOB 28X1


 3. V položkách Síla a Balení jsou dříve používané zkratky jednotek SÚKL nahrazeny přímo jejich ustálenými značkami.
  Příklady:
  75MG/GM >> 75MG/G
  1295MB >> 1295MBQ

  Je též patrná snaha o sjednocení na standardní jednotky a tím v některých případech dochází i ke změně v řádu použitých jednotek.
  Příklad: 1MU >> 1000000IU

Námi dodaný program na tyto změny reaguje takto:

 1. V obrazovce Nastavení - Filtry jsou hned shora doplněny volby, kterými si lze vybrat, zda
  • ve Výběrech léků (jiných než dle Názvu) zobrazovat nově definovaný/upravený Název (dle REG-29) nebo raději současný Registrovaný název 
  • zobrazit Doplněk odděleně ve třech sloupcích (Síla, Léková forma, Balení) nebo jako spojený text v jedné položce

   Zvolené nastavení si nezapoměňte v menu Nastavení - Uložit.
 2. V menu Výběr můžete vybrat třídění (zadání) dle upraveného Názvu (REG-29) nebo Registrovaného názvu

 3. V záhlaví Informací (titulek okna) je uveden vždy Název (REG-29), Síla, Léková forma, Balení

 4. V Hlavní informaci je jako první údaj uveden současný Registrovaný název.

Pevně doufáme, že takto připravený AISLP Vám pomůže tyto změny snáze pochopit.
Budeme velmi vděční za jakékoli náměty a připomínky, které Vám mohou usnadnit práci.